Obec leží na styku Krupinskej výšiny a Ipeľskej kotliny, v plytkej dolinke Chrtianskeho potoka. Nadmorská výška v strede obce je 225 m n. m. a v chotári 210–385 m n. m. Odlesnený povrch chotára tvoria ploché, dolinami rozrezané chrbty z andezitických tufitov. Má hnedé lesné a lužné pôdy.

Kód obce: 516066

IČO: 00633283
DIČ: 2021314042
Počet obyvateľov: 132
Rozloha: 918 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 227

Občianska a technická vybavenosť:

  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Pohostinské odbytové stredisko
  • Knižnica
  • Verejný vodovod
  • Rozvodná sieť plynu
  • Komunálny odpad
  • Zneškodňovaný komunálny odpad

Kontakt

Obecný úrad Chrťany
Chrťany 101
Chrťany
99121

047 4897 220
0907 884 690

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode